Планиране Оптимално

планиране, което ви позволява да изберете от голямо разнообразие от възможности за икономическо развитие на обществото или компанията най-добрите, които ще позволят на най-ефективно използване на ресурсите и да получите максимален доход.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.