ПЛАНИРАНЕ РЕГИОНАЛЕН

Виж. РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.