PLANOGRAM

Разпределение на оформлението на стоките в конкретно магазинно оборудване с коментари. Задължителни елементи на планаграмата: номер на асортимента - списъкът на изискваната статия за артикула в склада (sKU); количеството на всяко подадено предмет (SKU) - посочване на минималното допустимо количество стоки за всяко изделие (SKU); определението за конкретни места за продажба, техният размер и площта, на която се намират стоките на дружеството; изисквания за представителство - определяне на местоположението на стоките в предния ред на витрината; брой опаковки със стоки от едно изделие (SKU); определението на "предната" страна на опаковката; ъгъл на позициониране на продукта (за асортимент от артикули); Последователност на различни SKU от една и съща марка; изисквания за пласиране на POSM; изисквания към ценовата листа; допълнителни обяснения и коментари относно характеристиките на поставянето на стоки, свързани с определен магазин

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.