Plant

промишлено предприятие, производство и икономическа цел, ангажирани в производството на определени продукти или извършващи част от технологичния процес за неговото производство.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.