Управление на заводи

, структурата, която управлява централата.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.