Plaque Bears

активна продажба на определен вид ценни книжа или стоки, за да се постигне намаляване на техните цени и след това да се реализират печалба за придобиването им.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.