Пластмасова карта

името на всички видове платежни карти - кредит, дебит, банка, магазин.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.