Плато (428 или 427 Gg. До NE х 348 или 347 Gg. До N. Ое.)

Древногръцки мислител. В състава на Закони

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.