PLATON (428 или 427 г. пр.н.е. - 348 или 347 г. пр.н.е.)

древногръцкият мислител. В работата "Закони" Платон изрази редица оригинални икономически разпоредби. По този начин той вярва, че в процеса на обмяна, има намаляване на "пропорционалност и еднообразие" на непропорционални и разнообразни стоки. Платон също така заключава, че парите не функционират само като средство за разпространение и съкровище, но и като ценна мярка. В същото време той се противопоставил на използването на пари за натрупване на богатство и осъдило лихварството. Платон беше един от първите в историята на икономическата мисъл, за да повдигне въпроса за основата и нивото на цените. Той вярваше, че цените трябва да се регулират от държавната власт, а цената следва да бъде взета като основа, което би осигурило умерена печалба.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.