Сертифициран за залог

залог, в който кредиторът не е прехвърлен обект на залог, а залог за залог. Z. Z. Използва се в случаите, когато обектът на залог е реколта, кораб, говеда.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.