Договор за залог

документ, потвърждаващ предоставянето на кредитор на имот, принадлежащ на кредитополучателя.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.