Обещание Общи

залог, чиято сума гарантира кредита, съдебните разноски и лихвите в случай, че длъжникът не може да изплати заема.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.