Залог за залози

Виж. Правото на обезпечение

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.