Фина настройка / държавно регулиране на икономиката с компенсация на колебанията на пазара

(фина настройка) Използване на правителствата на малки корекции в паричната му (парична политика) и фискалната политика (фискалната политика), за да се поддържа постоянно ниво на съвкупното търсене (търсене агрегат), което обикновено се свързва с пълна заетост. През 1950-60. се смяташе, че с помощта на "фина настройка", правителството може да увеличи заетостта по време на икономически спад (рецесия) и овладяване на инфлацията (инфлацията) през възстановяване. След появата през 70-те години. (Виж :. стагфлация) вяра в регламент на икономиката е значително подкопава, а самата политика е дискредитиран. Вижте: управление на търсенето. Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.