PREMIER PRICE

(затваряне на цената) Цената на стока или продукт в случаите, когато разликата между цените на купувача и продавача не е голяма.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.