Престижно място

predstoyatelyasidenie място, който седи в предстоятел на поклонение (свещеник, ръководителят на тази услуга).

Католическа енциклопедия. EdwART. 2011.