Свещенство

наречен достойнството на свещеничеството, които чрез Божията благодат прави специален служение в Църквата на Христос. Свещеничеството е разделено на три степени (степени, ранг): епископски ранг, свещеник и дякон. Свещеничеството се позовава и на тайнството, чрез което избраните за подходящото църковно служение са издигнати до известна степен свещеничество. Rite свещеническите обреди е известен като ръкополагането или освещаването: там е поставен офицер, поп или дякон (за означаване на действия, извършени този обичай се казва отредиш или освети; приемането на тази наредба е обозначен с глаголът определил / определил). Ритуалите на тайнството на светите поръчки (всички степени) не е consecratory формула и ключови външни действия е полагането на ръцете на министър на причастието - епископ - от кандидата и молитва, позоваваща се на Святия Дух.

Католическа енциклопедия. EdwART. 2011.