ПРОДУКТ, BENEFIT

(добро) Продукт или услуга, която според икономистите отговаря на нуждите на хората. Икономически добър (икономически добър), който е необходим, и е недостатъчен, за да има цена. Безплатни безплатни стоки също са необходими, но се предлагат в големи количества и затова не е необходимо да се купуват; пример е въздухът. Ако обаче се полагат усилия за получаване или пускане на свободен продукт или услуга, те престават да бъдат свободни стоки в този смисъл. Виж също: стоки за капиталови стоки; потребителски стоки.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.