PRODUCT PERSON

(пред материята) Рекламата във всяка публикация, намираща се точно срещу страницата с редакционната статия, особено ако това съобщение е някак си свързано с текста на тази статия.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.