Лоши стоки

(по-ниско качество) Стоките, чието търсене нараства, тъй като приходите нарастват абсолютно. Например, тъй като доходите се увеличават, семействата могат да преминат от закупуване на маргарин до закупуване на петрол и в този случай маргаринът може да се нарече продукт с лошо качество. Това е такава стока, по-точно, за която еластичността на търсенето е по-ниска от нула по отношение на дохода (еластичност на търсенето). Вижте също: крива на Engel; луксозна стока (луксозна стока); необходимите стоки (необходими стоки); нормални стоки.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.