Стоки в складове

(свързани материали) внасяните стоки, които не са платени мита и акцизи, въпреки че те стоките подлежат на облагане с мита. Те се съхраняват в складов склад, докато не бъдат платени митата или стоките не бъдат реекспортирани.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.