Куентин

(quintinus) - основател libertinskoy секта kvintinistov, шивач от Gennegau. Около 1530, заедно със сънародника си Poke (Poquet), разпределени във Франция, учението му, че човек действа само под вдъхновението на Светия Дух, както и че, следователно, грях - не е въображаема, неверни, и изкупление - избавление от този мираж. Куинтин през 1530 г. е изгорен в Турне. полемични писания Калвин срещу Libertines в 1545 са пълни с атаки срещу Куентин.

Католическа енциклопедия. EdwART. 2011.