Raphael Стаи

Станция Рафаел във Ватикана дворцов комплекс (Stanze ди Raffaello) на - помещенията (гара - стая) в папата на Ватикана дворец. Те вече са съществували при папа Николай V (1447-1455 г.). Юлий II ги е избрал за апартаментите си, не искат да живеят там, където все още витаеше сянката на мразеше Borgia, тоест, в апартамента на Александър VI. По съвет на Юлий II, поръчано Браманте да правят картината млад Рафаел строфи (художникът беше само на двадесет и пет години). Станитите на Рафаел са три сравнително малки стаи (приблизително 9 х 6 м), рисувани през 1508-1517. Рафаел заедно с учениците и залата, чиито картини са били изпълнени от учениците според скиците на художника след смъртта му. Всяка от стените е изцяло заета от фреска, така че във всяка от станциите има четири. Картините учудват с дълбочината на идеята, наситеността на изображението, яснотата и реда на състава, общата хармония.

Католическа енциклопедия. EdwART. 2011.