Получаване на парцел

документ, заместващ коносамент за превоз на ценни стоки в малки (парцел) партиди.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.