Намаляване на налягането

- търговия с понижение.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.