Намаляване на разходите РЕЗЕРВ

(обезценяване на запасите) Зее. : увеличение или намаляване на стойността на акциите (увеличение на акциите или амортизация).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.