Мощехранителница

контейнер кутия или саркофаг, където се спазват верни мощи: сила (счупване) свети, принадлежащи свети неща и сътр ;. Реликвари, съдържащи мощите на светиите, може да се нарече "реликва".

Католическа енциклопедия. EdwART. 2011.