REPEAT

ПОВТОРЕНИЕ
ПОВТОРЕНИЕ, -Ya, вж. 1. вижте повтарям, -сиа. 2. Дублирано място, феномен. Има много повторения в статията.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.