Отчет за финансови компромиси

финансов доклад, който представя основните статии без декодиране.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.