Изискването на допълнителна парична гаранция

(обезпечение) Изискването за брокери, участващи в сделките със стоки или ценни книжа на клиента да увеличи маржа (маржин), т.е. количеството на пари или ценни книжа ценни книжа, депозирани с тях като обезпечение. Това обикновено се случва, когато клиентът има отворена позиция на пазара, където ситуацията се развива неблагоприятно за него.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.