Обратно Товарен

(обратно товарен) Цената на транспорт на стоки обратно в пристанището на товарене, след като те имат са доставени до пристанището на местоназначение. Ако стоките са били транспортирани до пристанището на местоназначение по причини извън контрола на собственика на товара, собственикът на кораба може да бъде отговорен за връщането на товара. Ако доставката не е бил приет в пристанището на местоназначението в предвидения час и на собственика на стоките, ги изпраща обратно към пристанището на товарене, върнете товарен превоз следва да се заплаща от собственика на товара.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.