EDIT 1

ПРАВИЛА 1
ПРАВИЛА 1, -Защо виждате; Nesov.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.