УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

(управление на продажбите) организацията, управлението представяне, подбор, обучение и мотивация на персонала по продажбите в рамките на избрания маркетинговата стратегия. На гигантски пазари от американски тип може да има йерархия на мениджъри по продажбите: мениджърите на областни центрове са подчинени на регионалните мениджъри, които от своя страна отговарят пред националния мениджър продажби.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.