ОЦЕНКА НА СКАЛАТА

Няколко непрекъснато увеличава или намалява групи (различни точки), конструирани за придаване на процес или явление количествено. Могат да бъдат представени чрез прости точки ( определени числа) или комплекс (изчислени като% от максималната стойност др методи) Примери: .. скорост мащаб вятър (Бофор) мащаб растения изобилие (Drude) мащаб смущения в морето и др

бизнес Речник .. Академик на Руската академия на науките, 2001 г.