Избор на връщане

, при което избраните обекти за наблюдение могат да бъдат избирани многократно.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.