Обед МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

обед МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

- observated космически кораб, назначено от наблюдения, направени по обяд. Поставете кораба по обяд.

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941

.