SHADOW PRICE

(сянка цена) Цена, теоретично разположение на стоките или услугите, при липса на ясна пазарна цена. Изчисляването на цената на сянка обикновено включва разходи за приходи. В условията на перфектна конкуренция има равенство на сянка и пазарни цени, но в действителност те не съвпадат. Ето защо, обикновено се опитват изчисляване на цената на сянка на анализа, извършен в рамките на резултатите от разходите (анализ разходи-ползи) правителствени проекти, обаче, тъй като малцина вярват в реалното съществуване на съвършената конкуренция, общоприети методи за изчисляване на цени в сянка не съществуват, така че те по принцип се счита за ненадеждни.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.