Акции Многофункционални

инж. множество акции с право на глас
, които дават на акционера правото на няколко гласа по време на срещите на акционерите.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.