ТОЧКА НА ТЪРГОВИЯ

(точка на продажба, ПОС) Мястото, където се извършва покупката, обикновено е магазин за търговия на дребно. Тя също може да бъде "закупуване на вратата" (с търговията), в палатка на градския пазар и в колетната компания.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.