От сребро

. -Vost. Рус от 14-ти до 16-ти век. Селяните, които са взели пари от капитана. В допълнение към самия дълг, S. трябваше да плати лихва или в пари или в служба на капитана на труда ("членове"). С. често имаше представители на най-експлоатираната част от селяните. Първоначално "изхода" Т. не е било ограничено до определен период, и на прехода към "черен" да го постави в някои случаи имат възможност да изплати дълга си и капитанът след "изхода" на вноски и без интерес. Започвайки със ser. 15-ти век. периодът на прехода към север. Редиците бяха ограничени до деня на Юриев, а плащането на дълг стана задължително условие за "излизане". С Кодекса на законите от 1497 г. тези "изходни" ограничения са били разширени за всички частни селяни, включително S. Lit. : Греков BD, Селяни в Русия от древни времена до седемнадесети век. , книга. 1-2, 2nd ed. , М., 1952-54; Cherepnin LV, Образование Рус. централизирано състояние през XIV-XV век. , Москва, 1960. BN Florya. Москва.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.