Сърбеж

показател за здравна статистика, който определя броя на всички пациенти с това заболяване, които са се консултирали с лекар през текущата година и през предходните години. Б. характеризира степента на разпространение на болестта.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.