Щампов тест

стигмата, с която се определя производителят на продукта, камерата за анализ, качеството на метала и датата на изпитването. Металообработването се поставя върху изделия от злато, сребро или платина.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.