Складови наличности

резерви, баланси на материални ресурси в края на отчетния период, използвани за осигуряване на непрекъснатост на производството, до следващата доставка.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.