Зашеметен

опустошени
ЗАБАВЯНЕ, -та; -ал (разлагане). Дойде в ступор. O. външен вид. Ostanbenello (заб.) Мълчи.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.