Абонат

от Fr. abonner
физическо лице, група лица или организация, която е получила правото да използва типа абонаментни услуги - притежателя на абонамента.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.