Лист за абонамент

списъкът на юридическите лица и физическите лица, който е съставен въз основа на резултатите от записването на ценни книжа. Сертификатите за абонамент се издават въз основа на LP.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.