ЗЕЛЕН

ЗЕЛЕН
ЗЕЛЕН, четвърти; -Ел. Стана зелено, зеленикаво. П. пън.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.