Анализ на наблюдението

държавен контрол върху съответствието на продукти от благородни метали с легализирани проби.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.