АНАЛИЗ С анкета

(запитване тест) Методът на тестване реакция на потребителите към рекламата или някакъв друг начин за достигане до потребителите чрез сравняване на броя на обажданията, получени в резултат на такова лечение.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.