Известие окачване

(известие стоп) Съдебната процедура, насочена към защита на лица, които имат акции, но неизплатени сред акционери на дружеството. Нотификацията принуждава дружеството да не регистрира прехвърлянето на акции от ръка на ръка и да изплаща дивиденти на акции, без предварително да информира съдебния изпълнител. Преди такова известие да бъде наречено известие вместо заповед за арест (известие вместо distringas).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.